Gå til hovedindhold

Visitation

Få information om hvordan visitering til Døgndiamanten forløber.

Indhold

  Når vi modtager henvendelse fra en kommune, sker der følgende:

  • Vurdering af om det er et barn/ung er i vores målgruppe.
  • Hvad er der sket, og hvad er aktuel status og fortælling omkring henvendelsen.
  • Vi beder om fremsendelse af relevante sagsmateriale til gennemlæsning.
  • Vi foretager en afklaring hvorvidt en eventuel visitering vil matche i forhold til øvrige børn/unge samt i hvilket hus visiteringen skal ske til.
  • Kontraktvilkår og praktisk procedure i forbindelse med visitering drøftes til enighed med anbringende myndighed.
  • Vi besøger barnet/den unge eller de besøger os for gensidig information, vise de fysiske faciliteter, lære hinanden at kende og afdække mere personligt omkring gensidige forventninger og formål med ophold på Døgndiamanten. Eventuelt kommende ressourcepersoner deltager i visitationsprocessen.
  • Hvis der træffes afgørelse om, at barnet/den unge gerne vil bo på Døgndiamanten aftales en dato for indflytning, og ressourcepersoner er behjælpelige med indflytning.

  Forløb

  • Døgndiamanten modtager myndighedshandleplan og henvisning/visitering til evt. skoleplacering/beskæftigelse ved indskrivning.
  • Udarbejder derefter en fokusplan for de første 3 måneder efter indskrivning, som omhandler trivsel, dags- og døgnrytme, skole/beskæftigelse samt narrativ videns afdækning.
  • Det foretages opfølgning evt. opfølgningsmøde, og handleplan revideres eventuelt.
  • I samarbejde med barnet/den unge udarbejdes en fokusplan med mål/delmål for det praktiske socialpædagogiske støttearbejde, hvor der er ugentlige samtaler om, hvordan det går.
  • Der dokumenteres i journalsystem og via relevante metodeskemaer.
  • Ressourcepersoner har faglig sparring hver 14. dag og supervision hvert kvartal for at kontinuerlig faglig fokus på fokusmål/delmål.
  • Der udarbejdes statusrapport hvert år eller efter konkret aftale med sagsbehandler.