Gå til hovedindhold

Opalen (7 - 15 år)

Opalen er et opholdssted for piger og drenge (evt. søskende) i alderen 7-15 år med personligheds-, tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Indhold

  Opalen og Rubinen ligger centralt i Holme-Olstrup og er på samme matrikel. Vi har fokus på samskabende netværk. Vi arbejder blandt andet for, at børnene/de unge, og at vi som ansatte naturligt indgår som aktive medaktører i lokalsamfundet gennem foreningsliv, fritidsjob, arrangementer og sportsaktiviteter.

  Hvem kan bo her?

  Målgruppen er børn/unge som været udsat for passiv, fysisk eller psykisk omsorgssvigt som har gjort dem sårbare og udsatte for social marginalisering. Opalen er for de yngre børn, hvor der fokus på social adfærd, fællesskab/leg, sprog og kommunikationsudvikling samt mentalisering. Børn/unge som har udviklet uhensigtsmæssige mestringsstrategier f.eks. ind-/udadrettet adfærd og har opmærksomheds- og skoleforstyrrelser.

  Hvordan arbejder vi?

  På Opalen gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder.

  Vi arbejder med anerkendende og narrativ (KRAP) tilgang med en høj grad af aktiv inddragelse af børnene i egen fokusplan for trivsel og udvikling.

  Paragrafer og visitering

  Opalen er godkendt til 7 pladser jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

  Se vores andre afdelinger