Gå til hovedindhold

Smaragden (16 - 25 år)

Smaragden er et opholdssted for unge i alderen 16-25 år med personligheds-, tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Indhold

  Smaragden er en akutbolig med tre fleksible pladser til henholdsvis børn/unge i alderen 12-17 (23) år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer og som i svær grad er udfordret med et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet, udviser udadrettet adfærd eller er dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden kan også benyttes til udredning af kortvarige undersøgelsesopgaver.

  Hvem kan bo her?

  Målgruppen er unge i alderen 16-25 år med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser.

  Smaragden er målrettet unge, der har behov for kompetencer til selvstændigt liv i egen bolig med job eller uddannelse. For at flytte på Smaragden skal det være sandsynligt, at beboeren kan lære at mestre egen tilværelse indenfor en opholdstid på op til et år.

  Hvordan arbejder vi?

  På Smaragden gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder.

  Vi arbejder med anerkendende og narrativ (KRAP) tilgang med en høj grad af aktiv inddragelse af børn/unge i egen fokusplan for trivsel og udvikling.

  Paragrafer og visitering

  Smaragden er godkendt til 3 pladser. Heraf er 2 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, for aldersgruppen 16-17 år, og 1 plads er godkendt som fleksibel plads til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

  Se vores andre afdelinger