Gå til hovedindhold

Vores værdier

Vi tror på, at sammenhold skaber tillid, tryghed og giver dig mulighed for at udvikle dig. Energien er vores drivkraft skabt af skabelyst og engagement hos dig og os. Med excellence må vi alle gøre vores bedste. Vi er proaktive i konstant bevægelse, der skaber hverdage med en genkendelig struktur. Samtidig med at vores nysgerrighed skaber fundamentet til se muligheder og handle på dem.

Sådan arbejder vi på Døgndiamanten

Vi tror at samskabelse, øget vidensdeling og fællesskab er vejen frem for at øge anbragtes vilkår for ligeværdige anerkendende udviklingsmuligheder.

Din side - for børn og unge

Du har ret til at få hjælp. På "Din side" på næstved.dk kan du læse om, hvordan du som barn eller ung kan få hjælp fra Næstved Kommune.