Gå til hovedindhold

Når du bor på Døgndiamanten

I Døgndiamanten har vi 3 narrativer, som både unge og medarbejdere minder hinanden om og har mange samtaler omkring i dagligdagen

Indhold

  Skildpadden

  Den er en reptil, der er forandringsparat og lever længe. Den er ikke aggressiv og ej heller super hurtig, men den når sine mål med en rolig tilgang til livet. Endelig ved vi, at Toms skildpadder er den mest købte og værdsatte chokolade i DK, der blandt andet er kendetegnet ved at have noget ”godt” indeni. Det er en indikator for vores menneskesyn og tilgang til vores borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere m.fl. Vi har alle noget godt indeni. Alle nye og ofte også gamle mindes om og får løbende historien om skildpadden - ligeså borgerne og pårørende, og der deles ofte Toms chokoladeskildpadder ud ved ansættelser, stormøder, festlige lejligheder m.m.

  Pingvinen

  Den er en fugl, der primært lever et tilpasset liv på Sydpolen (Antarktis), og som er kendetegnet ved at leve i et barsk klima, hvor sammenhold er afgørende for artens overlevelse, hvor de hele tiden er i tæt kontakt med hinanden i flokken i det barske klima, og hvor de skifter plads i vinden for at holde varmen. Den sparsomme føde er ensbetydende med, at den skal kunne udskyde sine basale behov igennem længere tid. For eksempel taber den rugende pingvin ofte op til en tredjedel af sin vægt ved at vente på dens mage kommer retur fra havet, hvor den så selv kan drage af sted for at få føde og overleve samtidig med, at der er farer i havet i forhold til andre angribende dyr. Denne anekdote omsættes i narrativer om nødvendigheden af, at vi i dagligdagen ikke føler os alene og minder hinanden om, at vi kun sammen kan lykkedes, og at vi skal se dem, der viser tegn på ”kulde” i form af sygdom og mistrivsel som nogle, der skal varmes og ydes en ekstra omsorg for.

  Diamanten

  Diamantens (de unges) tilblivelse foregår dybt under jorden - faktisk 150-200 km under jordens overflade og i ikke mindre end 45 tusind atmosfæres tryk.

  Når disse sjældne og meget værdifulde ædelstene endelig når jordens overflade (bliver visiteret hos os) - ofte efter en meget farefuld færd (opvækst) - forekommer de uslebne og matte og syner ikke af meget.

  Diamanten er den mest værdifulde ædelsten og stammer fra det græske ord ”adamas”, som betyder uovervindelig og uindtagelig, og diamanten bliver ofte benævnt som ”retfærdighedens vogter”. Ædelstene skal forarbejdes meget minutiøst og med stor indsigt, ellers kan de briste og springe. Disse værdifulde ædelstene kan desværre få det værste, men heldigvis også det bedste frem i de mennesker, der bearbejder dem. Det er vi meget opmærksomme på og følger derfor løbende op med supervision og efteruddannelse.

  Diamanten bedømmes ud fra 5 C’er

  • Carat: Vægten af diamanten - hvad er udviklingspotentialet hos den enkelte.
  • Colour: Farven på diamanten - i vores tilfælde tænker vi ikke i hudfarve eller etnisk oprindelse. Vores menneskesyn er inkluderende.
  • Cut: Slibning af den enkelte diamant - alle skal behandles individuelt. I den sammenhæng associerer vi til vores pædagogiske værktøj. Der tænkes blandt andet på rammer og struktur, en miljøterapeutisk indsats i bred forstand m.m.
  • Clarity: Gennemsigtighed - det er afgørende, at ærlighed og gennemsigtighed kendetegner udviklingen og behandlingen.
  • Certification: Vores tilsynsrapport indikerer, at vi lever op til vores mål om de forudgående 4 C’er.