Gå til hovedindhold

Rubinen (12 - 25 år)

Rubinen er et opholdssted for 12-25 årige med personligheds-, tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Billede af opholdsstue i Rubinen

Indhold

  Rubinen og Opalen ligger centralt i Holme-Olstrup og er på samme matrikel. Vi har fokus på samskabende netværk. Vi arbejder blandt andet for, at børnene/de unge, og at vi som ansatte naturligt indgår som aktive medaktører i lokalsamfundet gennem foreningsliv, fritidsjob, arrangementer og sportsaktiviteter.

  Hvem kan bo her?

  Målgruppen er unge i alderen 12-25 år med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser.

  Unge som været udsat for passiv, fysisk eller psykisk omsorgssvigt som har gjort dem sårbare og udsatte for social marginalisering. Unge som har udviklet uhensigtsmæssige mestringsstrategier f.eks. ind-/udadrettet adfærd og har opmærksomheds – og skoleforstyrrelser.

  Hvordan arbejder vi?

  På Rubinen gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder.

  Vi arbejder med anerkendende og narrativ (KRAP) tilgang med en høj grad af aktiv inddragelse af børn/unge i egen fokusplan for trivsel og udvikling.

  Paragrafer og visitering

  Rubinen er godkendt til 14 pladser. Heraf er 11 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og 3 pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

  Forrige Næste

  Se vores andre afdelinger